Gazon

Het gazon tussen de 34e en 35e straat weer kindvriendelijk en leefbaar maaien 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

2/2 Dar is op dit moment bezig met een inhaalslag. Die moet voor de zomervakantie afgerond zijn. Als bewoner kunt u helaas niet zien of het gras hoog staat omdat de Dar daar nog niet aan toegekomen is of omdat er voortaan minder, dus extensief gemaaid wordt. Wat kunt u doen? Allereerst: het maaibeleid verandert niet. Echter: als er draagvlak onder bewoners is om specifieke groenstroken alsnog intensief te maaien, kijken wij graag met u naar de mogelijkheden. U kunt via mijnwijkplan kenbaar maken om welke specifieke groenstrook of veldje het gaat. Wij kijken dan eerst in ons systeem of deze groenstrook a) intensief gemaaid hoort te worden en dus kort moet blijven of b) extensief gemaaid hoort te worden en dus voortaan een hogere begroeiing heeft. In het eerste geval: er zal binnenkort gemaaid worden. In het tweede geval: wij nemen contact met u op om samen te kijken of en hoe we de situatie kunnen veranderen. Vriendelijke groet, wijkregisseur Dukenburg

½ Beste bewoners, dank u voor de reacties op het (niet) maaien in uw wijk op Mijnwijkplan. Hieronder volgt een korte toelichting en uitleg wat u kunt doen. Dukenburg is pilot voor nieuw maaibeleid: sommige groenstroken die eerst vaak gemaaid werden (intensief), worden nu minder vaak gemaaid (extensief) om de bekende reden van biodiversiteit. Groenstroken die intensief gemaaid worden zijn onder anderen gazons, speelplekken en plekken waar de verkeersveiligheid in het geding komt bij hoge begroeiing. Er is echter nog iets gebeurd; als gevolg van een raadsbesluit is er een hele maand helemaal niet gemaaid. Het gras staat dus overal hoog, ook waar dat niet de bedoeling is. We begrijpen dat dat voor u zeer vervelend kan zijn!

Reacties

Een positief bericht van de bewonersgroep van Tolhuis 34e/35e straat. Het, door de gemeente besloten, nieuwe maaiplan paste niet bij het doel waar de omwonenden het gazon voor gebruikten. Samen met Anja Maas (Projectleider Wijkmanagement Gemeente Nijmegen) en Arno Kokke (Wijkopzichter Gemeente Nijmegen) heeft de bewonersgroep van Tolhuis 34e/35e straat, hierover een goed en prettig gesprek gehad. De uitkomst van dit gesprek is door de bewonersgroep als zeer positief ontvangen. Het gazon wordt weer een veld voor jong en oud, met gebruik voor activiteiten die de saamhorigheid in buurt behouden en bevorderen. Dit is conform de wensen van de omwonenden. Bij deze bedanken wij Anja Maas en Arno Kokke voor hun begrip en empathie. Met vriendelijke groet, Theo van der Rijt Initiatiefnemer bewonersgroep Tolhuis 34e/35e straat

Antwoord

Het hoge gras is heel vervelend voor huisdieren ivm teken en grassen

Antwoord

Ze hadden er pijn in hun armen van!!!! Nu is 1 deel wel gemaaid en een ander deel niet. 1 speeltoestel staat nog verstopt tussen het hoge gras. Gaan zij echt ‘s morgens met deze opdracht op pad? Ik dacht eerst:fijn,dan kunnen de kinderen er weer spelen. Maar dit zijn (weer) dikke min punten voor de gemeente Nijmegen.

Antwoord

Er zijn net 2 mannen geweest met een hand grasmaaier en zij hebben het speelveld aan het einde vd 34e straat gemaaid.

Antwoord

Het zou mooi zijn als er inderdaad bloemen zouden groeien, maar die groeien vooral op de stukken waar het gras niet hoog is. De grasaren hebben nu alle kans om te groeien met alle gevolgen van dien voor onze huisdieren. De teken hebben vrij spel. Het gras is nu zo hoog dat het omslaat en hooi wordt op veel plekken, er is niets moois aan en van bloemen voor de bijen en zo is geen sprake. Je ergert je rot aan de verloedering van de omgeving. Er zijn vijvers waar geen eend meer rondzwemt, omdat ze niet meer op de kant kunnen komen door het hoge gras. De speeltuintjes van de kinderen zijn ondertussen overwoekerd door gras en voetballen gaat niet eens meer. Dadelijk hebben de kinderen vakantie. Het is belangrijk dat er buitengespeeld wordt, maar dat gaat zo niet gebeuren. Dit idee slaat de plank volledig mis, is ondoordacht en heeft totaal niet het resultaat waar men mee schermt. Draai dit maar gauw terug, zodat we weer een mooie groene wijk krijgen. Nu is het een trieste bedoening.

Antwoord

Het voorstel is om te overleggen met de gemeente om het gras deels te maaien. We kunnen best een oplossing vinden waar alle bewoners rond dit grasveld tevreden over zijn. Dus gemeente: neem svp contact op!

Antwoord

Voel me belazerd door de gemeente Nijmegen. De gemeente is vorig jaar veel inkomsten misgelopen, parkeergeld, terrassengeld enz. Het maaibeleid is enkel en alleen een geldkwestie, maar als je het dan een “ecologisch maaibeleid” noemt dan creëer je, bij sommigen, een draagvlak. Maar het zijn pure bezuinigingen en daar maakt de gemeenteraad zich dan, bij ons, niet populair mee.

Antwoord

Ik woon nu zo'n 10 jaar weer in mijn ouderlijk huis . Vroeger speelde ik op de grasvelden rondom de huizen hier . Toen werd alles netjes bijgehouden. Ik hoop voor de jeugdige medebewoners van nu dat ze met zoveel plezier als mij kunnen spelen en genieten van de grasveldjes wat ik vroeger deed . Dus laat ze op tijd met de maaimachine erover heen gaan .

Antwoord

Dit grasveld is bedoeld voor de bewoners, dus zo snel mogelijk weer maaien.

Antwoord

Het gras moet weer gemaaid worden zodat de kinderen er kunnen spelen en de wijk niet verloedert. Met gemaaid gras creëer je betere speelruimte voor de kinderen.

Antwoord

Kinderen moeten er veilig kunnen spelen

Antwoord

Betere leefomgeving voor insecten????? Laat die maar naar de groenstroken langs de Teersdijk gaan. Door deze onbezonnen plannen krijg ik meer ongedierte binnen en daar pas ik voor!!!!! Bovendien: eerst laten groeien en dan met groot materieel het hele plantsoen verknollen zodat het een nog grotere bende wordt. Mijn voorstel: eens in de 6 wkn maaien ipv eens in de 3 wkn als het gaat om bezuinigingen.

Antwoord

Al meerdere malen een bericht naar de gemeente gestuurd om te komen maaien. Niet alleen voor de kinderen, maar ook buurtgenoten met een hond zou het erg fijn zijn, dat er gemaaid wordt.

Antwoord

Het gazon weer kindvriendelijk en leefbaar maaien.

Antwoord

Het gras moet weer gemaaid worden zodat de kinderen er kunnen spelen en de wijk niet verloedert.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 31-05-2021