Maaien grasveld 11e straat

Op het pleintje voor onze woningen ligt een grasveld. Daarop staat een picknick tafel waar voorheen goed gebruik van gemaakt werd. Nu met het maaibeleid is het geen doen om bij deze tafel te komen. Jammer hoor. Zou graag zien dat dit veldje werd gemaaid. Zodat buurtbewoners elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

2/2 Dar is op dit moment bezig met een inhaalslag. Die moet voor de zomervakantie afgerond zijn. Als bewoner kunt u helaas niet zien of het gras hoog staat omdat de Dar daar nog niet aan toegekomen is of omdat er voortaan minder, dus extensief gemaaid wordt. Wat kunt u doen? Allereerst: het maaibeleid verandert niet. Echter: als er draagvlak onder bewoners is om specifieke groenstroken alsnog intensief te maaien, kijken wij graag met u naar de mogelijkheden. U kunt via mijnwijkplan kenbaar maken om welke specifieke groenstrook of veldje het gaat. Wij kijken dan eerst in ons systeem of deze groenstrook a) intensief gemaaid hoort te worden en dus kort moet blijven of b) extensief gemaaid hoort te worden en dus voortaan een hogere begroeiing heeft. In het eerste geval: er zal binnenkort gemaaid worden. In het tweede geval: wij nemen contact met u op om samen te kijken of en hoe we de situatie kunnen veranderen. Vriendelijke groet, wijkregisseur Dukenburg

½ Beste bewoners, dank u voor de reacties op het (niet) maaien in uw wijk op Mijnwijkplan. Hieronder volgt een korte toelichting en uitleg wat u kunt doen. Dukenburg is pilot voor nieuw maaibeleid: sommige groenstroken die eerst vaak gemaaid werden (intensief), worden nu minder vaak gemaaid (extensief) om de bekende reden van biodiversiteit. Groenstroken die intensief gemaaid worden zijn onder anderen gazons, speelplekken en plekken waar de verkeersveiligheid in het geding komt bij hoge begroeiing. Er is echter nog iets gebeurd; als gevolg van een raadsbesluit is er een hele maand helemaal niet gemaaid. Het gras staat dus overal hoog, ook waar dat niet de bedoeling is. We begrijpen dat dat voor u zeer vervelend kan zijn!

Reacties

Inderdaad! Hetzelfde geldt voor het veld naast het speeltuintje aan het einde van de 20e straat. Dit veldje wordt veel door kinderen en hun ouders gebruikt, maat een potje voetballen of frisbeen is nu geen optie meer, het gras komt tot boven je knieën... Wat mij betreft mag dit gewoon gemaaid worden. Daarentegen zijn de bermen naast de toegangswegen wel erg mooi nu het wat hoger staat. Daar staat het niemand in de weg en het trekt veel bijen en vlinders aan. Dat is heel erg mooi!

Antwoord

Het is dit jaar een drama met het gras. Het gras staat veel te hoog, het ziet er niet uit, kijk normaal leuk van me af, maar nu zie ik alleen maar sprieten gras en onkruid. Door dit beleid ontstaan er onveilige verkeerssituaties. Ziet als autobestuurder geen fietsers aankomen of als fietser geen auto. Snap niet dat het zover moet komen. Tijd voor de maaier!!!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 02-06-2021