Maaien van grasvelden

Na aanleiding van contact met de gemeente via twitter het volgende idee;

De gemeente heeft een pilot lopen om minder te maaien ivm ´ecologisch evenwicht´ in onder andere Dukenburg. Dit heeft tot gevolg dat het groen in de Weezenhof er verwaarloos bij ligt. Met alle leefbaarheidsgevolgen van dien. 

- Velden zitten vol met teken.

-Kinderen kunnen er niet spelen omdat het gras en alles dat er groeit veel te hoog is.

- Verwaarlozing van het groen zorgt voor een zeer slordig uiterlijk van de wijk.

Een idee zou kunnen zijn om groenstroken te gebruiken om bloemen te planten zoals eerder is gebeurd. Dit zou een positief effect hebben op het eerder genoemde ecologisch evenwicht mits actief onderhouden.

Bij voldoende steun kunnen we de gemeente bewegen hier iets mee te doen.

 

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

2/2 Dar is op dit moment bezig met een inhaalslag. Die moet voor de zomervakantie afgerond zijn. Als bewoner kunt u helaas niet zien of het gras hoog staat omdat de Dar daar nog niet aan toegekomen is of omdat er voortaan minder, dus extensief gemaaid wordt. Wat kunt u doen? Allereerst: het maaibeleid verandert niet. Echter: als er draagvlak onder bewoners is om specifieke groenstroken alsnog intensief te maaien, kijken wij graag met u naar de mogelijkheden. U kunt via mijnwijkplan kenbaar maken om welke specifieke groenstrook of veldje het gaat. Wij kijken dan eerst in ons systeem of deze groenstrook a) intensief gemaaid hoort te worden en dus kort moet blijven of b) extensief gemaaid hoort te worden en dus voortaan een hogere begroeiing heeft. In het eerste geval: er zal binnenkort gemaaid worden. In het tweede geval: wij nemen contact met u op om samen te kijken of en hoe we de situatie kunnen veranderen. Vriendelijke groet, wijkregisseur Dukenburg

1/2 Beste bewoners, dank voor de vele reacties op het (niet) maaien in Weezenhof. Onderstaand volgt eerst een uitleg van de ontwikkelingen en wat er mis is gegaan, daaronder staat wat u kunt doen. Dukenburg is pilot voor nieuw maaibeleid: sommige groenstroken die eerst vaak gemaaid werden (intensief), worden nu minder vaak gemaaid (extensief) om de bekende reden van biodiversiteit. Groenstroken die intensief gemaaid worden zijn onder anderen gazons, speelplekken en plekken waar de verkeersveiligheid in het geding komt bij hoge begroeiing. Er is echter nog iets gebeurd; als gevolg van een raadsbesluit is er een hele maand helemaal niet gemaaid. Het gras staat dus overal hoog, ook waar dat niet de bedoeling is. We begrijpen dat dat voor u zeer vervelend kan zijn!

Reacties

Ik ben blij dat er de laatste tijd gekozen is om minder/niet te maaien, zo krijgt de natuur de ruimte en dat is enorm belangrijk voor de teruglopende biodiversiteit. Echter snap ik ook een aantal andere reacties hier dat op sommige plaatsen kinderen in het gras willen spelen of er een onveilige verkeerssituatie ontstaat door hoge begroeiing. In die laatste situatie: kan de gemeente op die plekken niet juist aan intensiever groenbeheer doen en bloemen, planten en bodembedekkers aanleggen die niet de hoogte ingaan? Goed voor de biodiversiteit en levert geen gevaarlijke situaties op.

Antwoord

Fantastisch Jeroen,Deze week is er eindelijk gemaaid. Zware tractoren rijden het gras bij elkaar en rapen het op. Heerlijke diesel dampen vullen de lucht speciaal voor de bloemetjes en bijtjes en waarschijnlijk gaat het gras de verbranding in zodat we de boeren nog meer de schuld kunnen geven en dwingen tot stoppen. Het gazon rond mijn huis is volledig kapot gereden door de tractoren. Ik den dat dit een ondoordacht plan is.

Antwoord

Fantastisch Jeroen,Deze week is er eindelijk gemaaid. Zware tractoren rijden het gras bij elkaar en rapen het op. Heerlijke diesel dampen vullen de lucht speciaal voor de bloemetjes en bijtjes en waarschijnlijk gaat het gras de verbranding in zodat we de boeren nog meer de schuld kunnen geven en dwingen tot stoppen. Het gazon rond mijn huis is volledig kapot gereden door de tractoren. Ik den dat dit een ondoordacht plan is.

Antwoord

Graag maaien. De wijk ziet er nu erg onverzorgd en verloederd uit. De gemeente heeft onlangs op een paar plekken gemaaid. Maar daar lijkt weinig beleid achter te zitten. Er is vaak maar aan 1 kant van een pad een strook gemaaid. Maar aan de andere kant niet. Ook is er niet gemaaid op speelplekken zoals het speelveld bij het hockeyveld. En wat gemaaid is, is vaak ook erg slordig gedaan. Omdat gras nu zo hoog is, blijven er ook grote hoeveelheden gemaaid gras achter. Dit is nu vergeeld hooi geworden. Het gras is niet meer zichtbaar is en de vraag is of het ook nog wel kan groeien. Dus na het maaien hebben we nog steeds geen mooi groen gras terug.

Antwoord

Ik begrijp enerzijds het niet maai beleid in het kader van biodiversiteit. Waar alleen geen rekening mee is gehouden is kinderen (spelen/teken) en verkeer. Wat mij betreft is het ook best mogelijk een middenweg te vinden. Kijken waar veel kinderen spelen en naar verkeer en op basis daarvan beslissen waar wel en niet te maaien in de weezenhof.

Antwoord

Altijd veel plesier gegad van de grasveld voor ons huis , maar nu is afgelopen omdat gemente Nijmegen beter weet wat voor ons good is . Macht en overmacht !!! Graag ons grasvelden terug maaien als vroeger. Doe maar een referendum als jullie durfen .

Antwoord

Hier ook ontevredenheid. Afgelopen jaren werd er om de haverklap gemaaid, terwijl het gras van het (speel)veld soms nog geen 5cm hoog stond, gek werd je destijds van de rondrijdende maaiers, en nu zitten we in een ander extreem. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een normaal maai-beleid te voeren? Ik hoor dat kinderen hun speelgoed/ballen niet terug kunnen vinden, erger me aan de niet-toegankelijkheid, voel mee met de kinderen, vrees de hondenpoep die we nu niet kunnen zien en die de eigenaren van de honden niet kunnen vinden om het op te ruimen, enzovoort. Er zijn hier en daar hoekjes die minder gemaaid kunnen worden maar dit gaat nergens over. Dikke onvoldoende voor diegenen die dit bedacht hebben.

Antwoord

De grasvelden graag kort houden. Kinderen en zeker ook volwassenen hebben veel meer leefplezier met velden die met regelmaat bijgehouden worden. Het gras is veel te lang en heeft weinig met biodiversiteit te maken, dat hebben we genoeg met de parken er omheen (Staddijk/Hatertse Vennen/vogelzang) eerder met verloedering en onvrede van de wijk. Teken hebben nu vrij spel. Honde poep wordt niet meer opgeruimd. Spullen kunnen niet meer teruggevonden worden. Het spelen wordt belemmerd en het zijn niet voor niets speelvelden. Kan me voorstellen dat kinderen vaker binnen blijven, dat is geen goede ontwikkeling. De velden aan de voorkant (hoogbouw) worden wel bijgehouden, terwijl dat niet eens speelvelden zijn. Lijkt mij dat dat alleen voor het aanzicht gedaan wordt, dus met twee maten gemeten wordt. Daarnaast leverd het onveilige situaties op, doordat het zicht belemmerd wordt. Kortom genoeg onderbouwing om de grasvelden met regelmaat bij te houden. Het gonst van de onvrede in de wijk!

Antwoord

De grasvelden graag kort houden. Kinderen en zeker ook volwassenen hebben veel meer leefplezier met velden die met regelmaat bijgehouden worden. Het gras is veel te lang en heeft weinig met biodiversiteit te maken, dat hebben we genoeg met de parken er omheen (Staddijk/Hatertse Vennen/vogelzang) eerder met verloedering en onvrede van de wijk. Teken hebben nu vrij spel. Honde poep wordt niet meer opgeruimd. Spullen kunnen niet meer teruggevonden worden. Het spelen wordt belemmerd en het zijn niet voor niets speelvelden. Kan me voorstellen dat kinderen vaker binnen blijven, dat is geen goede ontwikkeling. De velden aan de voorkant (hoogbouw) worden wel bijgehouden, terwijl dat niet eens speelvelden zijn. Lijkt mij dat dat alleen voor het aanzicht gedaan wordt, dus met twee maten gemeten wordt. Daarnaast leverd het onveilige situaties op, doordat het zicht belemmerd wordt. Kortom genoeg onderbouwing om de grasvelden met regelmaat bij te houden. Het gonst van de onvrede in de wijk!

Antwoord

De weezenhof is een kindvriendelijke wijk. Door dit huidige beleid is het niet mogelijk om nog een potje te voetballen of hockeyen op het gras. Prima om ruimte te maken voor natuur, maar kijk goed naar de plekken waar dit gedaan wordt. Laat de kinderen weer kunnen spelen.

Antwoord

Aanvulling: bijzonder ook dat er nu bij de reclameborden wel wordt gemaaid. Gemeente de natuur mag dan dus wijken als het tenkoste gaat van reclame inkomsten?!?! Weet u zeker dat dit geen bezuinigingsmaatregel is die dan ook nog mooi is voor de natuur?

Antwoord

Afgelopen dagen is het mij duidelijk geworden dat het hoge gras de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Met name bij de 1st maar vooral de 2de afslag naar de Weezenhof vlak voor de Dageraad is er geen zicht op aankomend fietses/scooters. Vrijdag was er een aanrijding auto/scooter en vandaag werd mij verteld dat men een jong kind op fietsje totaal niet zag aankomen en net een aanrijding kon vermijden. Eerder werden op deze kruispunten regelmatig de struiken gesnoeid vanwege de verkeersveiligheid na overleg met wijkbeheer in de Platform vergaderingen.

Antwoord

Maaien waar gespeeld wordt .Nu in Weezenhof weerJantje beton. Idioten die dit verzinnenKinderen moeten toch buiten spelen !

Antwoord

De Weezenhof was altijd een prachtige wijk, waar het groen goed werk onderhouden.Nu zijn de parken en groenstroken verwaarloosd. Je kunt nergens meer lopen zonder lange broek en dichte schoenen ivm de teken.De kinderen kunnen niet meer op het groen spelen omdat het te hoog staat. Er is geen overzicht bij kruispunten. Mensen kunnen de hondenpoep niet meer opruimen omdat het tussen het hoge gras zit. Hoe ver laat de gemeente Nijmegen de Weezenhof verpauperen of is het gewoon geld besparen en dan onder het mom van diversiteit. Scheelt de gemeente toch een hoop geld. Die ze dan niet in Dukenburg hoeven te investeren en kunnen gebruiken voor de wijken rondom het centrum wat veel meer geld oplevert. Erg teleurstellend!

Antwoord

De diversiteit aan reacties illustreert ook de verscheidenheid aan woonwensen, levensfases en belangen. Aan de gemeente om daar ‘jus’ van te maken. Sinds 3 jaar woon ik, samen met manlief en 3 jong volwassenen, met veel plezier in deze fraaie wijk. Waar ik me eerst verbaasde over het niet gemaaide gras, geniet ik nu volop van het de vrije natuur voor bij de vijver aan de 37e straat. Biodiversiteit, aantrekkelijkheid en kostenefficiency gaan hier hand in hand. Graag zo houden. Wat voor mij als een paal boven water staat is dat de wijk veilig moet zijn en dat kinderen in groen moeten kunnen spelen. Voor die twee belangen wil ook ik pleiten. Waar ik minder mee heb is het argument dat lang gras vervelend is voor het opruimen van hondenpoep. Met diverse hondenuitlaatplekken in de wijk en een wens om kinderen juist ook in het ‘ruigere’ groen te laten struinen, zou ik er juist voor willen pleiten dat hondenbezitters hun honden niet op deze plekken hun behoefte laten doen.

Antwoord

Vrijdagmiddag 4 juni 2020 heeft een ongeval plaatsgevonden op de splitsing S104 naar de Weezenhof. (Bij de Dageraad) Oorzaak: slechte zicht automobilisten voor de fietspaden. Gevolg: met ambulance naar ziekenhuis. Zeker de kruisingen en nabij oversteekplaatsen snel maaien.

Antwoord

Graag een wat gematigder beleid! Heel goed om de bloemetjes en de bijtjes extra ruimte te geven, maar er wonen ook nog mensen. Op sommige plekken vindt ik het prachtig, maar op veel plekken ziet het er net zo uit als het winkelcentrum: verwaarloosd en een grote puinhoop. Kinderen kunnen nergens meer fatsoenlijk spelen en voetballen, verslechtert het overzicht bij kruisingen, het is lastig om hondenpoep op te ruimen en vergroot de kans op tekenbeten. De gemeente heeft zelf een overzicht van trapveldjes en speeltuintjes en had daar proactief kunnen maaien. Daarnaast zouden ze van alle velden de eerste twee meter van de rand kunnen maaien om bovenstaande problemen op te lossen/tegemoet te komen. Verder raar dat er bij de hoogbouw wél wordt gemaaid. Is dat ook gemeente grond?

Antwoord

Beste Gemeente en Initiatiefnemers. Ecologisch maaibeheer, kan ik me in vinden. Maar hierdoor zeer gevaarlijke verkeerssituaties!! TOTAAL NIET Rijd eens, met de auto, vanaf de Nwe Dukenburgseweg naar het Steve Bikoplein. Hier is het NU wachten op één, of meerdere, aanrijding(en). Idem voor de T-splitsing bij Ohara (van Appelternweg) Ook hier is het NU wachten op één, of meerdere, aanrijding(en). Ik zeg, maai of kort de kopse kanten van de middenberm bij kruizingen. Wacht niet tot er gewonden en/of doden gaan vallen. Peter

Antwoord

Ik ben voor maaien! Zeker de speelvelden! Er zijn ook kruispunten waar je door hoge begroeiing het verkeer niet kunt zien. Prima als er rekening wordt gehouden met allerlei ecologische ontwikkelingen, maar ik wil wel mijn eigen poort uit kunnen en niet door dat hoge gras hoeven te struinen. Hier spelen kinderen tussen de teken en hondenpoep! Dus: maaien!

Antwoord

Wij zijn er met de straat in de weezenhof niet mee eens. Kunnen bijna niet via de achterpoort het park in. Het is een hele survival tocht om onze honden uit te kunnen laten. Daarnaast moeten we ons en de dieren elke dag controleren op teken en hebben die ondanks behandeling een aantal gehad. Ook heeft het geen voordeel op mensen met hooikoorts. Kortom wij balen hier stevig van. Terwijl wij dol zijn op een groene omgeving, gaat dit echt te ver.

Antwoord

Ps dit is natuurlijk ook een groot probleem voor de kinderen want het is ook in de speeltuinen, waar de school regelmatig gymlessen geeft.

Antwoord

Wij zouden ook graag willen dat er gemaaid wordt. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Biodiversiteit: helemaal voor, maar dat kan ook gecreëerd worden door stroken aan te leggen en bloemen te zaaien. Nadelen: - kweekvijver voor teken. -hondenpoep is echt moeilijk opteruimen en er ligt nu dus veel meer dan voorheen -de gehele corona periode hebben wij zoveel kinderen en volwassenen (bijv kunnen) zien spelen op de velden. Dat kan nu niet meer. Volgens ons was het speelveld daarvoor bedoeld. -bij droogte periode als vorig jaar wordt dit gras hooi: brandgevaarlijk - onoverzichtelijke situaties bij kruispunten: gevaarlijk Gemeente Nijmegen graag verantwoording nemen dus: maaien aub

Antwoord

Schandalig is het.Ziet eruit alsof het achterstandswijk is. Je kan niet eens normaal lopen met je hond. Ook gevaarlijk kwa overzicht in het verkeer. Laten we zorgen dat er zsm weer gemaaid gaat worden. Inplaats van zulke idiote ideeen toe te laten.

Antwoord

Wij zouden juist meer speelvelden willen waar ook hogere begroeiing en planten staan, maar dan pleit ik ook voor plekken waar hutten gebouwd mogen worden en niet weggehaald worden en veel meer natuurlijke speelelementen in de wijk die gebruikt kunnen worden voor avontuurlijk en natuurlijk spel. Wat mij betreft houden we veel meer stroken en delen ongemaaid in de zomer. En niet weer, zoals de afgelopen jaren langs de vijver bij het kanaal is gedaan, steeds maaien op de momenten dat de insecten en met name ook de vlinders, het hoge gras juist nodig hebben.

Antwoord

Ook wij zijn ontzettend blij met het laten staan en het huidige maaibeleid. En dan ben ik moeder van een "scharrelkind" en hebben we twee honden. Het speelveld hier bij ons is begin van de maand mei nog gemaaid en er kan prima gespeeld worden door klein en groot. Ook ontlasting is prima op te ruimen als je je honden (aangelijnd) hun behoefte laat doen aan de randen van het hoge gras of juist op andere plekken. Teken zijn er al jaren, en vooral op plekken waar ook niet veel gespeeld wordt. Ook hier zou je ecologisch gezien een oplossing voor kunnen vinden zonder te maaien. De gemeente maakt al gebruik van herders en hun schaapskudde. Zogenaamde lokschapen geregeld door plekken laten lopen waar veel teken gesignaleerd worden is een ecologische oplossing die de teken uit een gebied haalt. (onder andere onderzoek door Wageningen naar gedaan)

Antwoord

Gemeente moet zich gewoon aan de regels houden! Bewoners dienen zich ook aan de regels te houden! Grasvelden zijn niet plotseling een hondenpoepveld geworden! Kinderen die speelvelden, zonder hondepoep, willen gebruiken kunnen op gemaaide plekken terecht! Indien het gras nog hoger groeit mag zeker de rand gemaaid zodat kinderen gezien worden of weten dat er auto's aankomen! Diverse meningen maar heel belangrijk: biodiversiteit is belangrijker dan een teek op een hond, de aarde wordt al genoeg geplaagd door de mens, laten we SAMEN eens kijken wat nu echt van belang is. Ieder die zijn eigen tuintje (tegelseruit) groen maakt weet het zeker te waarderen dat het gras, grotendeels, hoger mag worden en er weer planten verschijnen die jaren niet gezien werden. Zo wordt de druk op de gemeente duidelijk minder om een gezonde leefomgeving veilig te stellen voor alle inwoners van onze stad.

Antwoord

Helemaal met jou en Stephanie eens ! Ben heel blij dat er eindelijk door de Gemeente niet gemaaid wordt in de bermen. Zo veel beter voor de natuur, het milieu, onze gezondheid en welzijn !En hondenpoep moeten de hondeigenaren opruimen.

Antwoord

Weer maaien , het is erg onoverzichtelijk geworden , geen goed zicht bij de zijstraten, en de hondenpoep is wel erg moeilijk op te ruimen in het hoge gras , vind het er niet echt fraai uitzien, om niet te zeggen armoedig .

Antwoord

Speelvelden tussen de huizen s.v.p maaien. Er wordt hier veel door kinderen uit de wijk gespeeld o.a. voetbal, badminton, volleybal etc.

Antwoord

In heel Dukenburg is het maaibeleid een drama. Bus halte Zwaneveld heeft een bankje (voor senioren om te wachten)dat helemaal vergroeit staat met het hoge gras. Foto naar gemeente gestuurd,maar ze doen niets. Wij op Tolhuis zijn er ook al weken mee bezig.

Antwoord

Inheel Dukenburg is het maaibeleid een drama. Bus halte Zwaneveld heeft een bankje (voor senioren om te wachten)dat helemaal vergroeit staat met het hoge gras. Foto naar gemeente gestuurd,maar ze doen niets. Wij op Tolhuis zijn er ook al weken mee bezig.

Antwoord

Gewoon maaien, waar onveilige situaties zich ( gaan)voordoen. Gewoon ff melden via www.dar.nl, wijkonderhoud. De rest gewoon laten staan, tot het najaar voor de fauna.

Antwoord

Helemaal eens met deze reacties, ga gewoon maaien gemeente Nijmegen. Kinderen willen niet meer voetballen omdat de bal niet rolt, hondenpoep is onzichtbaar in dit gras, slechts minpunten aan dit "beleid", of zal ik bezuiniging als term kiezen?

Antwoord

Gemeente moet zich gewoon aan de regels houden! Speelweiden en groenstroken tussen huizen dienen regelmatig gemaaid te worden. Verhaal van ecologische tuin voor vlinders en biodiversiteit is slechts een excuus-smoes voor bezuiniging. Wij zitten niet te wachten op onkruid dat de pan uit rijst. Levert louter overlast op, irritatie aan ogen en andere allergieën, naast gevaar voor teken en op diverse plekken levensgevaarlijke zichtbelemmering op kruisingen. Maar voor veel partijen zijn wij in de Weezenhof kennelijk toch maar een sluitpost. Zie o.a. het Winkelcentrum.

Antwoord

Hopelijk is dit bespreekbaar te maken. Verkeersveiligheid komt het allesbehalve ten goede.. zeker in de omliggende wijken maar ook Weezenhof uitrijdend. Maaien en mulchen lijkt me een prima alternatief?

Antwoord

De geschiedenis herhaalt zich, is toen (1995) weer teruggedraaid omdat de speelvelden moesten worden gemaaid volgens bestemmingsplan. Bovendien is het verkeerstechnisch gevaarlijk: geen goed zicht op kinderen die uit zijstraten komen gefietst. Gauw aan de slag DAR. Gras maaien en opruimen !

Antwoord

Helemaal eens met initiatiefnemer

Antwoord

Heel snel weer maaien.... Wat is dat voor onzin!

Antwoord

Helemaal mee eens om de groenstroken minder te maaien voor het ecologisch evenwicht. Maar de velden waar wij met zijn allen veel plezier van hebben, om te spelen en sporten heel graag weer bijhouden. Is nu niet te doen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 31-05-2021