Speel gelegenheid

Beste heer / mevrouw,

 

Graag zou ik willen vragen of het mogelijk is om een speelgelegenheid te creëren op het grasveld voor malvert 5115. Dit is een kaal grasveld zonder bankjes, prullenbakken e.d. De  buurt kinderen moeten nu maar de wolle wei, daarvoor moeten ze de ringweg oversteken. Hoe leuk zou het zijn om iets van een kleine speeltuin, goaltjes en eventueel bankjes oid te maken. Graag verneem ik een reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

Kelly Meeuwissen (bewoonster Malvert 5115)

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

U vraagt om het inrichten van een speelplek op het veldje in de Malvert 51e straat. Naast de Wollewei is er ook in de Malvert 73e en 83e straat een speeltuin. Ook is er in de 81e straat een voetbalveld. Daarmee is het voorzieningenniveau in dit stuk van Malvert up to date en richten wij geen nieuwe speelplek op in de Malvert 51e straat. Om deze reden verwijzen wij uw idee naar het archief. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Prima idee, er zijn weer jonge kinderen voor wie het zelfstandig oversteken van de ringweg niet mogelijk is. Dit idee maakt dit overbodig en stimuleert de integratie in dit deel van de Malvert

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-05-2021