Toegangsweg woning vaak geblokkeerd met auto's

Toegang tot onze woning wordt vaak bemoeilijkt door auto's die de oprit blokkeren. De toegangsstraat tot de woning wordt oneigenlijk gebruikt als parkeerplaats. Een verboden te parkeren bord zal dit probleem verhelpen. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie. Wanneer wij een melding over een verkeerssituatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. Om deze reden wordt dit idee naar het archief verplaatst. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-05-2021